Khôi phục dữ liệu ổ lỗi đầu từ mất dữ liệu

Khôi phục dữ liệu ổ lỗi đầu từ mất dữ liệu
Bình chọn

Ngày 27/04/2013, Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western cho Chị Kim_0904172268. Ổ cứng Model: WD3200BPVT. Ổ cứng Western lỗi đầu từ mất dữ liệu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *