Khôi phục dữ liệu ổ lỗi cơ và lỗi đầu đọc

Khôi phục dữ liệu ổ lỗi cơ và lỗi đầu đọc
Bình chọn

Ngày 04/02/2013, Khôi phục dữ liệu ổ lỗi cơ và lỗi đầu đọc cho Anh Tuấn_0904502508. Ổ cứng Model: WD5000AAKX lỗi cơ và lỗi đầu đọc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *