Khôi phục dữ liệu ổ laptop Seagate 1Tb lỗi đầu đọc

Khôi phục dữ liệu ổ laptop Seagate 1Tb lỗi đầu đọc
Bình chọn

Ngày 19/06/2013, Khôi phục dữ liệu ổ laptop Seagate cho Anh Nam_0975277147. Ổ cứng Model: ST1000LM024. Ổ cứng Seagate 1T  Lỗi đầu đọc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *