Khôi phục dữ liệu ổ laptop Samsung ghost nhầm

Khôi phục dữ liệu ổ laptop Samsung ghost nhầm
Bình chọn

Anh Thiện – 0974867113 mang ổ cứng laptop Samsung 500Gb tới yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ laptop Samsung ghost nhầm mất dữ liệu. Ngày 29/08/2015 dữ liệu được bàn giao lại cho Anh Thiện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *