Khôi phục dữ liệu ổ laptop bad sector

Khôi phục dữ liệu ổ laptop bad sector
Bình chọn

Ngày 26/02/2013, Khôi phục dữ liệu ổ laptop cho Anh Bách_0983460530. Ổ cứng Westen Model: WD5000KMVV 500G bad sector.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *