Khôi phục dữ liệu ổ cứng

Bình chọn

Ngày 31/05/2013, Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung cho Chị Tuyết_0976362499. Ổ cứng Model: HD161HJ. Ổ cứng Samsung 160G Lỗi firmware.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *