Khôi phục dữ liệu ổ cứng xóa nhầm dữ liệu

Khôi phục dữ liệu ổ cứng xóa nhầm dữ liệu
Bình chọn

Ngày 07/02/2013, Khôi phục dữ liệu ổ cứng xóa nhầm dữ liệu cho Chị Hà_0936156171. Ổ cứng Model: WD5000BEVT _500G trong tình trạng xóa nhầm dữ liệu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *