Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western PC mất dữ liệu

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western PC mất dữ liệu
Bình chọn

Khách hàng – 0961687686 mang ổ cứng Western 160Gb (Model: WD1600AAJS) tới yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Western PC bị mất dữ liệu. Ngày 21/10/2015 đã trả lại dữ liệu cho khách hàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *