Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western lỗi đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western lỗi đầu từ
Bình chọn

Ngày 15/04/2013, Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western lỗi đầu từ cho Anh Thưởng_0912028339. Ổ cứng Model: WD400. Ổ Western 40G lỗi đầu từ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *