Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western hỏng đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western hỏng đầu từ
Bình chọn

Anh Trung – 0978999966 mang ổ cứng Western 2Tb (Model: WD20EARX) tới yêu cầu công ty khôi phục dữ liệu ổ cứng Western hỏng đầu từ. Ngày 19/09/2015 toàn bộ dữ liệu được trả lại lại cho Anh Trung.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *