Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western gộp ổ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western gộp ổ
Bình chọn

Anh Trường – 0962848190 mang ổ cứng 500Gb tới yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Western bị cài win gộp ổ. Ngày 24/09/2015 sau khi dữ liệu được phục hồi đã bàn giao lại cho Anh Trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *