Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western đầu từ lỗi

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western đầu từ lỗi
Bình chọn

Anh Hùng – 0962629768 mang ổ cứng 1Tb (Model: WD102EAEX) tới công ty yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Western, khách hàng mang tới ổ cứng trong tình trạng đầu từ lỗi. Ngày 12/11/2015 dữ liệu được bàn giao lại cho khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *