Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western copy đè

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western copy đè
Bình chọn

Anh Đức – 0977010210 mang ổ cứng 1Tb (Model: WD10EARS)  tới yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Western do cài windows mất dữ liệu, khách hàng còn copy đè dữ liệu vào. Ngày 11/11/2015 toàn bộ dữ liệu được bàn giao lại cho khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *