Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western chết cơ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western chết cơ
Bình chọn

Ngày 06/05/2013, Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western chết cơ cho Chị Thắm_0907031984. Ổ cứng Model: WD400EB, ổ cứng Western 40G đầu từ hỏng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *