Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western bị cháy ổ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western bị cháy ổ
Bình chọn

Ngày 24/04/2013, Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western cho Anh Dũng_0949101888. Ổ cứng Model: WD2500BEVS. Ổ Western 250G bị cháy ổ cứng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *