Khôi phục dữ liệu ổ cứng Toshiba laptop đầu từ lỗi

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Toshiba laptop đầu từ lỗi
Bình chọn

Anh Tú – 0936191834 mang ổ cứng 640Gb (model: MK6459GSXP) tới mong muốn khôi phục dữ liệu ổ cứng Toshiba laptop, ổ cứng mang tới trong tình trạng không nhận ổ. Sau khi kiểm tra nguyên nhân do đầu từ lỗi. Ngày 26/10/2015 dữ liệu được bàn giao toàn bộ cho khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *