Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate laptop kêu lạch cạch

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate laptop kêu lạch cạch
Bình chọn

Anh Tuấn – 0984500385 mang ổ cứng 500Gb (Model: ST9500423AS) tới mong muốn khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate laptop kêu lạch cạch. Ngày 26/10/2015 dữ liệu được phục hồi và bàn giao lại cho Anh Tuấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *