Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate không nhận

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate không nhận
Bình chọn

Anh Hiếu – 0902084786 mang ổ cứng 500Gb tới mong muốn khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate không nhận ổ. Ngày 10/10/2015 Anh Hiếu đã nhận lại toàn bộ dữ liệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *