Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate hỏng đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate hỏng đầu từ
Bình chọn

Ngày 19/03/2013, Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate hỏng đầu từ cho Anh Giang_0966090021. Ổ cứng Seagate 80G hỏng đầu từ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *