Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate hỏng cơ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate hỏng cơ
Bình chọn

Anh Thắng 0934631289 mang tới ổ cứng Seagate 250Gb với mong muốn khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate bị hỏng cơ. Ngày 27/07/2015 dữ liệu được bàn giao lại cho Anh Thắng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *