Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate đầu từ hỏng

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate đầu từ hỏng
Bình chọn

Ngày 23/05/2013, Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate cho Anh Hùng_0986717524 yêu cầu khôi phục lại dữ liệu. Ổ cứng Model: ST500LM012. Ổ cứng Seagate 500G hỏng đầu từ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *