Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung PC hỏng cơ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung PC hỏng cơ
Bình chọn

Ngày 15/06/2013, Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung PC cho Chị Giang_0985133622. Ổ cứng Model: HD322GJ. Ổ cứng Samsung 320G  Hỏng cơ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *