khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung PC bị kiến chui

khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung PC bị kiến chui
Bình chọn

Anh Đạt – 0982669192 mang ổ cứng 250GB (Model:HD253GJ) tới nhờ can thiệp, khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung PC bị kiến chui vào bên trong ổ cứng. Ngày 03/10/2015 dữ liệu được bàn giao cho Anh Đạt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *