Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung không nhận

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung không nhận
Bình chọn

Anh Sơn – 0916929064 mang ổ cứng Gb (Model: HD253GJ) tới công ty yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung, ổ cứng trong tình trạng không nhận. Ngày 21/10/2015 toàn bộ dữ liệu được bàn giao cho khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *