Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung hỏng đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung hỏng đầu từ
Bình chọn

Anh Thọ – 0974974757 mang ổ Samsung 250Gb (Model: HD254GJ) tới yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung hỏng đầu từ. Ngày 25/09/2015 dữ liệu được bàn giao toàn bộ cho Anh Thọ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *