Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung hỏng đầu đọc

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung hỏng đầu đọc
Bình chọn

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung hỏng đầu đọc Model: HD082GJ dung lượng 80Gb. Ngày 23/12/2013 bàn giao dữ liệu cho anh Tuấn_0983603115.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *