Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung hỏng cơ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung hỏng cơ
Bình chọn

Ngày 17/06/2013, Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung cho Chị Linh. Ổ cứng Model: HD082GJ. Ổ cứng Samsung 80G Hỏng cơ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *