Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung Desktop hỏng cơ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung Desktop hỏng cơ
Bình chọn

Ngày 26/06/2013, Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung Desktop cho Anh Quang_0966642068. Ổ cứng Model: HD163GJ. Ổ cứng Samsung 160G Hỏng cơ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *