Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung Desktop chết cơ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung Desktop chết cơ
Bình chọn

Ngày 27/11/2013 Anh Hùng yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung desktop cho anh Hùng_0904362815. Ổ cứng Model: HD502HJ. Ổ cứng Samsung 500Gb tình trạng chết cơ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *