Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung chết cơ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung chết cơ
Bình chọn

Ngày 21/05/2013, Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung cho Anh Phong_0904677262. Ổ cứng Model: MP0402. Ổ Samsung bị chết cơ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *