Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung cháy đầu đọc

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung cháy đầu đọc
Bình chọn

Ngày 16/05/2013, Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung cho Anh Toàn_0915616030. Ổ cứng Model: HD082G. Ổ cứng Samsung 80G cháy đầu đọc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *