Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung bị kiến chui

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung bị kiến chui
Bình chọn

Khách hàng – 0917600228 – Hà Nam mang ổ cứng 80Gb (Model: HD082GJ) tới công ty yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung bị kiến chui. Ngày 13/11/2015  toàn bộ dữ liệu được bàn giao lại cho khách hàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *