Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung bị bad nặng

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung bị bad nặng
Bình chọn

Ngày 22/05/2013, Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung cho Anh Phi Quảng Ninh_0915444616 yêu cầu cứu toàn bộ dữ liệu. Ổ cứng Model: HD154UI. Ổ cứng Samsung 160G. Tình trạng ổ cứng bị bad nặng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *