Khôi phục dữ liệu ổ cứng PC Western hỏng đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng PC Western hỏng đầu từ
Bình chọn

Anh Chiến – 01222366951 mang ổ cứng PC 500Gb (Model: WD5000AAKX) tới công ty yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng PC Western bị hỏng đầu từ. Ngày 20/10/2015 dữ liệu được bàn giao đầy đủ cho Anh Chiến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *