Khôi phục dữ liệu ổ cứng PC Western hỏng đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng PC Western hỏng đầu từ
Bình chọn

Anh Chiến – 01222366951 mang ổ cứng 500Gb (Model: WD5000AAKX) tới mong muốn kiểm tra và khôi phục dữ liệu ổ cứng PC Western, ổ cứng trong tình trạng bị hỏng đầu từ. Ngày 20/10/2015 toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao lại cho khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *