Khôi phục dữ liệu ổ cứng PC Samsung bad nặng

Khôi phục dữ liệu ổ cứng PC Samsung bad nặng
Bình chọn

Anh Hòa – 0906113119 mang ổ cứng PC 160Gb (Model: HD160HJ) tới yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng PC Samsung bị bad nặng. Ngày 19/10/2015 dữ liệu được phục hồi và bàn giao lại cho Anh Hòa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *