Khôi phục dữ liệu ổ cứng máy cây Samsung mạch hỏng

Khôi phục dữ liệu ổ cứng máy cây Samsung mạch hỏng
Bình chọn

Ngày 13/05/2013, Khôi phục dữ liệu ổ cứng máy cây Samsung cho Chị Linh_0943589889. Ổ cứng Model: HD082G. Ổ Samsung 80G mạch hỏng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *