khôi phục dữ liệu ổ cứng máy bàn Samsung

khôi phục dữ liệu ổ cứng máy bàn Samsung
Bình chọn

Anh Quân – 0983822355 mong muốn công ty khôi phục dữ liệu ổ cứng máy bàn Samsung 160Gb (Model: HD161HJ) hỏng đầu từ. Công ty khôi phục dữ liệu máy tính Việt Nam đã bàn giao đầy đủ dữ liệu lại cho Anh Quân vào ngày 02/07/2015

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *