Khôi phục dữ liệu ổ cứng máy bàn Samsung hỏng cơ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng máy bàn Samsung hỏng cơ
Bình chọn

Khôi phục dữ liệu ổ cứng máy bàn Samsung hỏng cơ không detect dung lượng 250Gb, cho anh Đại_0983214669. Ổ cứng Model: HD252KJ. Bàn giao đầy đủ dữ liệu cho Anh Đại vào ngày 08/12/2013

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *