Khôi phục dữ liệu ổ cứng máy bàn chết cơ

Bình chọn

Ngày 22/05/2013, Khôi phục dữ liệu ổ cứng máy bàn Samsung cho Khách hàng Thiên Lộc Hải Dương yêu cầu cứu dữ liệu. Ổ cứng Model: HD321HJ. Ổ cứng Samsung 320G chết cơ do va đập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *