Khôi phục dữ liệu ổ cứng Maxtor không nhận

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Maxtor không nhận
Bình chọn

Anh Thiêm – 0979466313 mang ổ cứng 80Gb tới yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Maxtor hỏng không nhận. Ngày 30/09/2015 dữ liệu được phục hồi và bàn giao toàn bộ cho Anh Thiêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *