Khôi phục dữ liệu ổ cứng lỗi đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng lỗi đầu từ
Bình chọn

Ngày 12/01/2013, Khôi phục dữ liệu ổ cứng cho Anh Cường_0934419600. Ổ cứng Samsung 250G. Do lỗi đầu từ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *