Khôi phục dữ liệu ổ cứng lỗi đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng lỗi đầu từ
Bình chọn

Ngày 05/03/2013, Khôi phục dữ liệu ổ cứng Toshiba lỗi đầu từ cho Anh Định_0979305056. Ổ cứng Model: MK3265. Ổ Toshiba 320G lỗi đầu từ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *