Khôi phục dữ liệu ổ cứng lỗi đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng lỗi đầu từ
Bình chọn

Anh Sơn – 0966823168 mang ổ cứng Samsung 80Gb (Model: SP0842N) tới yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung. Qua kiểm tra hiện tượng ổ cứng lỗi đầu từ. Ngày 08/07/2015 dữ liệu được phục hồi và bàn giao lại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *