Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Western đầu từ lỗi

Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Western đầu từ lỗi
Bình chọn

Anh Dũng – 01693318881 mang ổ cứng laptop 320Gb (Model: WD3200BEVKT) tới công ty yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Western do đầu từ lỗi. Ngày 17/10/2015 toàn bộ dữ liệu được bàn giao lại cho Anh Dũng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *