Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Toshiba cơ kêu

Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Toshiba cơ kêu
Bình chọn

Anh Hoàng Long – 0986595113 mang ổ cứng laptop Toshiba 320Gb (Model: MQ01ABD032) đến công ty yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Toshiba cơ kêu lạch cạch. Ngày 13/07/2015 coong ty đã hoàn trả toàn bộ dữ liệu cho Anh Hoàng Long.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *