Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Seagate kêu

Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Seagate kêu
Bình chọn

Anh Tuấn – 0984500385 mang ổ cứng 500Gb (Model: ST9500423AS) tới công ty yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Seagate trong tình trạng kêu lạch cạch. Ngày 26/10/2015 toàn bộ dữ liệu được bàn giao lại cho khách hàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *