Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Hitachi

Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Hitachi
Bình chọn

Anh Thanh – 0977270794 mang ổ Hitachi 250Gb tới yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Hitachi bị mất dữ liệu. Ngày 31/07/2015 dữ liệu được bàn giao lại cho Anh Thanh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *