Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Hitachi mất dữ liệu

Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Hitachi mất dữ liệu
Bình chọn

Anh Hải – 0902683886 mang ổ cứng  laptop 500Gb tới mong muốn khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Hitachi chạy recovery windows mất dữ liệu. Ngày 13/10/2015 dữ liệu sau khi phục hồi đã bàn giao lại cho Anh Hải.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *