Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop ghost nhầm

Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop ghost nhầm
Bình chọn

Anh Dũng – 093646501X mang ổ cứng laptop 160Gb tới công ty yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop ghost nhầm mất dữ liệu. Ngày 16/10/2015 dữ liệu sau khi phục hồi đã bàn giao toàn bộ cho Anh Dũng (Khách hàng yêu cầu ẩn thông tin)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *